Disclaimer

Disclaimer

 1. Doel en gebruik website
  Deze website is bedoeld om bezoekers van de website te informeren over de informatie en therapieën van fysiotherapie van Drempt . Tevens biedt de website de mogelijkheid om informatie te downloaden en bijvoorbeeld het inschrijven op de van Drempt nieuwsbrief.

De bezoeker van deze website is slechts bevoegd tot het raadplegen of oproepen van de website waarbij de gebruikstoepassing voor eigen gebruik bedoeld is. Het is de bezoeker van deze website onder geen enkel beding toegestaan de verkregen informatie anders toe te passen dan voor eigen gebruik, laat staan te vermenigvuldigen of op enige andere wijze te exploiteren of benutten.

 1. Rechten
  Aan de informatie die gepubliceerd is op de fysiotherapie van Drempt website kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend.
 2. Links naar andere websites
  Deze website bevat onder meer links naar andere websites. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, respectievelijk de websites waarvan uit deze website bezocht kan worden, zijn mogelijkerwijze niet in beheer van Fysiotherapie van Drempt. Onder geen enkel beding neemt fysiotherapie van Drempt verantwoordelijkheid voor websites die via een link aan de website van fysiotherapie van Drempt zijn gekoppeld.
 3. Correct functioneren
  Fysiotherapie van Drempt streeft er naar om haar website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat dit onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen ook het geval is. Fysiotherapie van Drempt  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van haar website.
 4. Correctheid van informatie
  Correctheid van informatie op de website fysiotherapie van Drempt streeft naar correcte informatieverstrekking middels haar website. Ondanks dit streven is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. In het geval u dit waarneemt vraag ik u mij hiervan op de hoogte te stellen zodat dit kan worden aanpassen. Dit bericht kunt u ons sturen aan info@fysiovandrempt.nl .
Van Drempt

Triggerpoints, Fysio- en Manuele therapie

Tullekenshof 1
6666EC Heteren
0619107678
info@fysiovandrempt.nl

 

Openingstijden
Dinsdag 09:00 - 18:00 uur
Woensdag 09:00 - 18:00 uur
Donderdag 09:00 - 18:00 uur
Vrijdag 09:00 - 18:00 uur