Tarieven 2024

Behandeling Prijzen
Ontspanningsmassage kort (max. 30 minuten) € 50,00
Ontspanningsmassage lang (max. 60 minuten) € 100,00
Access Bars € 90,00
AromaTouch € 90,00

 

De massages waarbij oliën worden gebruikt zijn in de prijs inbegrepen.

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn geannuleerd, worden in rekening gebracht.

Vergoeding van Wellness behandelingen

De wellness behandelingen worden niet vergoed door uw verzekeraar.
Dit houdt in dat u zelf de nota voldoet aan onze praktijk. Ook de behandelingen die niet tijdig zijn afgemeld, worden bij u in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als client en de behandelaar.

  • De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  • Betaling voor de Wellness diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de praktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Afspraak maken?

Van Drempt

Triggerpoints, Fysio- en Manuele therapie

Tullekenshof 1
6666EC Heteren
0619107678
info@fysiovandrempt.nl

 

Openingstijden
Dinsdag 09:00 - 18:00 uur
Woensdag 09:00 - 18:00 uur
Donderdag 09:00 - 18:00 uur
Vrijdag 09:00 - 18:00 uur