Tarieven 2023

Behandeling Prijzen
Reguliere zitting fysiotherapie € 43,00
Reguliere zitting fysiotherapie aanhuis € 57,00
Reguliere zitting manuele therapie € 53,00
Reguliere zitting manuele therapie aanhuis € 67,00
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie € 63,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 52,00
Intake en onderzoek na verwijzing aanhuis € 75,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 57,00

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn geannuleerd, worden in rekening gebracht (€43,00).

Vergoeding van behandelingen

Behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Deze praktijk heeft geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar daarom ontvangt u de nota. Deze kunt u bij de zorgverzekeraar zelf indienen. Dit houdt in dat u zelf de nota voldoet en de verzekering hetgeen u vergoed gaat krijgen aan u uitkeerd. Ook de behandelingen die niet tijdig zijn afgemeld, worden bij u in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

  • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Afspraak maken?

Van Drempt

Triggerpoints, Fysio- en Manuele therapie

Tullekenshof 1
6666EC Heteren
0619107678
info@fysiovandrempt.nl

 

Openingstijden
Dinsdag 09:00 - 18:00 uur
Woensdag 09:00 - 18:00 uur
Donderdag 09:00 - 18:00 uur
Vrijdag 09:00 - 18:00 uur